Optimized solutions
media | first page | site map


Slovenia: Presentation EFAMT for claiming tax relief

Vabljeni na predstavitev internetne aplikacije EFAMT za uveljavljanje davènih olaj¹av na podlagi "Pravilnika o uveljavljanju davènih olaj¹av za vlaganja v raziskave in razvoj"( UL RS 138-5998/2006).

Predstavitev bo v èetrtek 19.4.2007 ob 9.00 in 14.00 uri v prostorih PC SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

Vabilo in veè informacij o
dogodku.

©tevilo prijav je omejeno, prijave sprejemamo na sales(at)efamt.eu.|  top