Optimized solutions
media | first page | site map


Slovenia: National R&D projects and managing the documentation

Brezplaèna predstavitev internetne re¹itve za fakultete in in¹titute na temo "Nacionalni RR projekti in vodenje dokumentacije".


Seminar bo v èetrtek 19.4.2007 ob 11.00 v prostorih PC SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

Predavanje bo predvidoma trajalo 1 uro. Veè o seminarju ter vabilo.

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Prosimo vas, èe svojo udele¾bo v naprej prijavite na: aljosa.bizjak(at)rr-co.eu zaradi omejenega ¹tevila mest v dvorani.

|  top