Optimized solutions
media | first page | site map


Davčne olajšave za raziskave in razvoj

Ena tipka do davčnega poročila z orodjem EFAMT® Tax

Dopolnite vašo gospodarsko družbo z dodatno učinkovitostjo. Uveljavljanje davčnih olajšav z orodjem EFAMT® Tax postane avtomatiziran in enostaven proces ter vam pomaga pri izkoriščanju največje možne mere davčnih olajšav; vam skladno z zakonodajo na voljo.

Pomagajte ojačati vodenje raziskovalno razvojnih projektov, tako da bo preglednost za vse udeležence največja. Elektronsko spremljanje procesa postane enostavno in neposredno usklajeno z veljavno zakonodajo po »Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj« (Ur.l. RS 75/2012, z dne 5. 10. 2012). Vsi vneseni podatki se avtomatično prenašajo v ustrezna poročila, s katerimi dokazujemo in poročamo o veljavnih davčnih olajšavah.

Avtomatizirana poročila
z davčnimi olajšavami so v vsakem trenutku skladna z davčno zakonodajo in prispevajo k ohranjanju dragocenega časa napram oportunitetni »papirni« pripravi poročil.

Internetna aplikacija

ne zahteva inštalacije in uporabe posebne računalniške opreme. Takojšen pričetek uporabe le s podelitvijo uporabniškega gesla bo prispeval k takojšnjem učinkovitem spremljanju podatkov za davčne olajšave.

Centralizirani podatki
o raziskovalno razvojnem projektu. Tudi če na projektu deluje več raziskovalcev, na različnih lokacijah, ponuja uporabnikom dostop do celotne globine informacij o vložkih v projekt. Analize in izpisi podatkov so skladno z nastavljenimi uporabniškimi privilegiji dostopni po profilih uporabe.

Planirane kategorije
odhodkov in stroškov po raziskovalno razvojnih projektih bodo natančno spremljane in venomer v realnem času na voljo za pomembne odločitve pri upravljanju korporativnih financ. Natančna informacija o višini davčne olajšave v danem trenutku nudi možnost po pravočasnem ukrepanju pri politiki raziskovalno razvojne dejavnosti. |  top